אלבום:  
אלבום רביעי   בצקת מפושטת
אלבום רביעי   אחרי ניקוז עם מחט ומזרק
אלבום רביעי   דליפה של מוגלה
אלבום רביעי   פתיחת אבצס
 
 
 
 
 - אלבום רביעי
בצקת מפושטת
אלבום רביעי
אבצסים