אלבום:  
אלבום שלישי   תגובה אלרגית (אורטיקריה)
אלבום שלישי   תגובה אלרגית (אורטיקריה)
אלבום שלישי   תגובה אלרגית (אורטיקריה)
אלבום שלישי   אלרגיה בפוני
אלבום שלישי   גרדת
אלבום שלישי   אלרגיה בפוני
 
 
 - אלבום שלישי
תגובה אלרגית (אורטיקריה)
אלבום שלישי
בעיות עור בסוסים