אלבום:  
אלבום ראשון   שיוף שיניים
אלבום ראשון   בדיקת חלל הפה
אלבום ראשון   טטנוס
אלבום ראשון   טטנוס
אלבום ראשון   טטנוס
אלבום ראשון   טטנוס
אלבום ראשון   למיניטיס כרוני
אלבום ראשון   למיניטיס כרוני
אלבום ראשון   למיניטיס כרוני
אלבום ראשון   טיפול בפצע פתוח
אלבום ראשון   בדיקה רקטלית
אלבום ראשון   סוסים במרעה
 - אלבום ראשון
שיוף שיניים
אלבום ראשון
מחלות וטיפולים בסוסים
| 1 | 2 |