נירית כותבת

נירית כותבתאז איך אומרם אבצס או אפצס ?
אבצס בלחי בגלל גוף זר
| 1 | 2 | |  
נירית כותבת