נירית כותבת

נירית כותבתתילועים
פרזיטים של מערכת העיכול יכולים לגרום לנזק פנימי נרחב ללא כל סימן המעיד על קיומם מבחוץ. פרזיטים פנימיים כמו תולעים, מורידים את יכולת הסוס לעמוד בפני זיהומים, גוזלים מהסוס הזנה יקרה ולעיתים גורמים נזק בלתי הפיך לאיברים פנימיים.

נירית כותבתקוליק
קוליק הוא גורם המוות מס' 1 של סוסים. החדשות הטובות הן רוב מקרי הקוליק הם קלים ונפתרים עם טיפול רפואי פשוט ולעיתים ללא טיפול כלל. פחות מ- 10% ממקרי הקוליק הם חמורים שדרוש ניתוח או אפילו יגרמו למוות.


נירית כותבתגרדת סוסים
גרדת היא תגובת רגישות יתר או אלרגיה ליבחושים, אין טיפול שיכול לרפא אותה אלא שורה של אמצעים להקל על חיי הסוס.
נירית כותבתסוסי פוני
מיהו סוס פוני, מחלות ייחודיות, חומר למחשבה למגדלי פוני
| 1 | | 3 |  
נירית כותבת