נירית עונה לשאלות הסוסה ממשיכה לשכב אחרי ההמלטה, האם זה תקין ?

סוסות רבות רובצות אחרי ההמלטה, אחרי הכל מדובר במאמץ גדול. אבל אם הסייח כבר עומד ומסתובב והסוסה עדיין רובצת ייתכן שמדובר בבעייה.

הבעיות הנפוצות אחרי המלטה הן קוליק, קרע של עורק הרחם, קרע ברחם עצמו, קרע של הרקטום, לחץ על העצבים של הרגליים וקושי בקימה.
נירית עונה לשאלות