נירית עונה לשאלות מה משך הריון של סוסה ?

משך ההריון הוא כ- 11 חודשים, 330 יום. מתחת ל- 320 יום הסייח נחשב פג. הריון מתחת ל- 300 יום סיכויי הישרדות שואפים לאפס. כמו כן יתכן הריון שנמשך מעל 11 חודשים.
נירית עונה לשאלות