נירית עונה לשאלות מתי אפשר להרביע שוב את הסוסה ?

רוב הסוסות נכנסות לדרישה ראשונה 9 ימים לאחר ההמלטה. יש סוסות שיתחילו לדרוש כבר ב- 6 ימים וכאלו שרק ב- 12 יום. הטווח הוא רחב.

למרות שרוב המגדלים חושבים שהדרישה של 9 ימים היא הטובה ביותר, הרי שמדובר בדרישה עם סיכויי ההתעברות הנמוכים ביותר, לעומת הדרישות הבאות.


נירית עונה לשאלות