נירית עונה לשאלות אחרי כמה זמן מההמלטה הסייח נעמד?

הסייח צריך להעמד כ 30-40 ד' לאחר ההמלטה. ייתכן שיש צורך לעזור לו לעמוד ואז הוא יתייצב ויתחיל לחפש את העטין.נירית עונה לשאלות